İktidarsızlık

 

Geleneksel olarak iktidarsızlık terimi, erkeğin penisinde tatmin edici bir cinsel ilişkiye yetecek kadar ereksiyon sağlayamaması ve sürdürememesini tanımlamak için kullanılmıştır. İktidarsızlık, birçok durumda, daha tanımlayıcı olan ve libido (cinsel istek) kaybı, erken ejakülasyon (boşalma) veya orgazma ulaşamama durumlarından ayırt edici bir terim olan "sertleşme yetersizliği" (erektil disfonksiyori) terimi ile ifade edilir.

ABD'de on ila yirmi milyon erkeğin sertleşme yetersizliği çektiği tahmin edilmektedir. Nüfusun ortalama yaşı yükseldikçe bu rakamın çarpıcı bir şekilde artması beklenmektedir. Günümüzde, sertleşme yetersizliğinin, elli yaşın üzerindeki erkeklerin yüzde yirmi beşinden fazlasını etkilediği düşünülmektedir. Sertleşme yetersizliği sıklığı yaşla birlikte artsa da, yaşlanmanın kendisi bir iktidarsızlık nedeni değildir. Ejakülasyonun miktarı, gücü ve ejakülasyon ihtiyacı yaş ilerledikçe azalmakla birlikte sertleşme yeteneği korunur. Erkekler cinsel gücünü seksenli yaşlara kadar sürdürebilir.

.

Erkekte Cinsel Eylemin Aşamaları

Erkekte cinsel eylem, çoğu zaman psikolojik ve fiziksel uyarıların karşılıklı etkileşimi ile başlar. Cinsel düşünceler veya cinsel birleşme rüyaları bile sertleşmeye ve hatta ejakülasyona yol açabilir. Erkeklerin çoğu cinsel gelişiminin bir evresinde (genellikle ergenlik döneminde) uykuda ejakülasyon ("ıslak rüya") yaşar.

Psikolojik etkenler erkeğin cinsel tepki vermesine açıkça katkıda bulunsa da, erkeğin cinsel eylemi için şart olmaması ilginçtir. Cinsel organların uygun şekilde uyarılması, psikolojik uyan olmaksızın, doğal refleks mekanizması yoluyla sertleşmeye ve ejakülasyona yol açabilir. Örneğin, beyinden sinir iletilerinin gönderilmesini engelleyen omurilik hasarı olan bazı insanlarda, yine de sertleşme ve ejakülasyon olabilmektedir.

Kısacası, psikolojik veya fiziksel uyarı cinsel eylemi başlatabilir. Duyarlı dokuya (özellikle penise, ayrıca bütün kasık bölgesine) yapılan uyan omuriliğe sinir iletileri göndererek penise, atardamarların genişlemesine ve erektil dokuya kan hücum etmesine yol açan, refleks iletiler gelmesine neden olur. Bu sinir iletileri, aynı zamanda idrar kanalındaki bezleri uyararak, idrar kanalını kayganlaştıran ve ilişki için kayganlık sağlamaya yardımcı olan mukus salgılanmasına neden olur.

Omurilikten gelen ilk sinir uyansı, parasempatik sinir sisteminin denetimindedir. Parasempatik sistem, sindirim, solunum ve dinlenme, gevşeme, hayal etme, meditasyon ve uyku esnasındaki kalp atışları gibi vücut işlevlerini denetler.

Sempatik sinir sistemi ise, bizi ani tehlikelere karşı korumak üzere çalışır ve "savaş ya da kaç" tepkisinden sorumludur.

Parasempatik sinir sistemi sertleşme ve kayganlaştırmadan sorumluyken, sempatik sinir sistemi emisyon (salma) ve ejakülasyon (boşalma) olayını denetler.

Emisyon, spermi epididimden prostata taşıtım kanalının (vas deferens) kasılmazlar. Bu kasılma, spermi ejakülasyon kanalına ve idrar kanalı başlangıcına iter. Ardından prostatın ve sperm kesesinin (seminal ve-kasılması, prostat ve sperm kesesi sirkülasyon kanalına sürerek spermi içine iter. Bütün bu sıvılar, idrar kanalı bezlerinin salgıladığı sıvılarla da karışarak meniyi oluşturur. Bu aşamaya kadar olan süreç emisyon adıyla anılır. İdrar kanalının dolması, içerideki organların ritmik kasılmasını daha da tetikler ve erek-til dokuların ritmik kasılmalarına neden olur. Bu kasılmalar, birlikte, büyük bir basınç artışına yol açar ve bu basınç meniyi idrar kanalından dışarı fışkırtır. Aynı anda, kasık kasları ve hatta karın kasları kalçanın ve penisin itme hareketine neden olur. Böylece meninin ileri atılmasına destek verir.

Bütün bu emisyon ve ejakülasyon süreci erkekte orgazm olarak bilinir. Boşaldıktan sonraki bir iki dakika içinde erkekte cinsel heyecan neredeyse tümüyle kaybolur ve sertleşme gider.

İktidarsızlığın Nedenleri

Sertleşme yetersizliği organik veya psikojenik nedenlerden kaynaklanabilir. Olguların büyük bir çoğunluğundaki sorun organiktir. Örneğin psikolojik bir nedene bağlıdır. Elli yaşın üzerindeki erkeklerde, sertleşme yetersizliğinin yüzde doksanından fazlası organik nedenlerden kaynaklanır.3 Geçmişte, iktidarsızlık çeken ancak gece veya sabah sertleşmesi olan erkeklerin iktidarsızlığı ruhsal nedenlere bağlanırdı. Ancak günümüzde, bunun güvenilir bir gösterge olmadığı anlaşılmıştır.

Organik Nedenler (%85)

Damar yetersizliği

Ateroskleroz

Kalça ameliyatı

Kalça travması

Venöl jant

İlaçlar

Antiallerjikler

Tansiyon düşürücüler

Antikolinerjikler

Antidepresanlar

Antipsikotikler

Yatıştırıcılar

Diğer ilaçlar

Alkol ve tütün

İç salgı sistemi bozuklukları

Diyabet

Hipotiroidizm

Erkek cinsiyet hormonlarında azalma

Prolaktin düzeylerinin yükselmesi

Kan serumunda yüksek östrojen düzeyleri

Erkek cinsel organlarında hastalık

Penis hastalıkları

Prostat düzensizlikleri

Nörolojik hastalıklar

Multipl Skleroz

Psikolojik Nedenler (%10)

Psikiyatrik hastalıklar

Stres

Performans Endişesi

Depresyon

İşlevi düzene koymak için ilk adım, altında yatan organik etkeni düzeltmek olduğundan, doğru bir teşhis konulmasının kritik önemi vardır. Bunun için, sağlık geçmişinin iyi incelenmesi ve bir fizik muayene çoğu zaman yeterli olur. Yine de sertleşme yetersizliğinin nedenini teşhis etmek için, noninvasif (yani derinin bütünlüğünün bozmadan) yapılan tanı testleri de vardır. Bu testlerin bir üroloji uzmanı tarafından veya onun denetiminde yapılması yerinde olur.

İktidarsızlığın Teşhisi

*Damar Muayenesi

İktidarsızlığın diğer nedenlerine kıyasla fazlaca yaygın görüleni, damar hastalığıdır. Sertleşme yetersizliği olan elli yaşın üzerindeki kişilerin neredeyse yansında, iktidarsızlığın ana nedeni, penis atardamarlarındaki aterosklerozdur. Damar duvarlarının, kolesterol, yağ çökeltileri ve hücre artıklan içeren plak oluşumu nedeniyle sertleşmesi sürecine ateroskleroz denir. Ateroskleroz nedeniyle sertleşme yetersizliğinin kalp krizi veya felcin habercisi olduğu orta konulmuştur.3 Ateroskleroz süreci, sadece k. be veya penise kan götüren atardamarlarda değil, bütün vücutta sistematik olarak meydana gelir.Kalp atardamarlarında sorun olan hastalarda sertleşme yetersizliği olasılığı, kalp ata damarlan iyi olanlara göre çok daha yüksekti; Sertleşme yetersizliği damar yetersizliğinde kaynaklanıyorsa, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri, yüksek tansiyon, obezite, egzersiz eksikliği ve sigara gibi kalp ve damar risk etkenlerini azaltmak zorunludur.

Ateroskleroz nedeniyle sertleşme yetersi/ ligi, ultrason teknikleri yardımıyla teşhis edik bilir. Kanda kolesterol ve trigliserit düzeylerinin ölçülmesi de iyi olur. Toplam kolesterol düzeyinin 200 mg/dl'nin üzerinde olması, kanın akışındaki azalmaya aterosklerozun neden olduğunun güçlü bir göstergesidir. Birçok olguda, damarla ilgili bir neden olduğundan kuşkulanılıyorsa, sertleşme yeter sizliğinin klinik inceleme aşamasında, hekim penise papaverin veya PGE1 enjekte eder. Bu ilaçlar damarlan genişletir ve böylece erekti 1 dokuya daha fazla kan gitmesi sağlanır. Sertleşme yetersizliği damar Yetersizliğine bağlıysa, penis sertleşir ve sertliğini korur. Sertleşme sürdürülemiyorsa, bu toplardamar sızıntısının ir işaretidir. Bu tür sertleşme yetersizliğinin tedavisi daha zordur ve cerrahi müdahale gerektirebilir.

*İlaçlar

Cinsel işleve zarar veren reçeteli ilaçlar uzun bir liste oluşturur. Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız ve iktidarsızlık sorununuz varsa, bu durum 1 ilacın neden olup olmadığını bir hekime, /acıya veya ilaç rehberine danışıp öğreniniz, iktidarsızlığınızın nedeninin ilaç olduğu anlaşılırsa, kullanımına son vermeden önce mutlaka kiminize danışın. Yaygın sağlık sorunlarının Lk çoğu için, daha güvenli ve daha iyi sonuç verebilecek doğal önlemler vardır.

*Alkol ve Tütün

Uzun süre alkol ve tütün kullanımı, iktidarsızlık, oluşumuna büyük katkıda bulunur. Bu etillerin her ikisi de, ateroskleroz riskinin yanı sıra, cinsel işlevi olumsuz etkiler. Alkol kullandık, akut iktidarsızlık durumlarına neden olduğu gibi, testislerin küçülmesi nedeniyle, da-kalıcı iktidarsızlığa da yol açabilir. Sadece sigaranın bile, düşük dozda papaverin ereksiyonu ile sağlanan sertleşmeyi engellediği saptanmıştır.

*İç Salgı Sistemi Düzensizlikleri

Sertleşme yetersizliğine neden olabilen çeşitli salgı sistemi ve hormon düzensizlikleri var-ır. Bu düzensizliklerin en yaygını diyabettir, Divabet hastalarında, ateroskleroz ve sinir harı riski vardır ve her ikisi de iktidarsızlığa neden olabilir.

 

*Erkek Cinsel Organlarında Hastalık veya Travma

Erkek cinsel organlarında hastalık veya travma, sertleşme yetersizliğine neden olabilir. Peyroni hastalığı veya prostat büyümesi gibi penis hastalıkları, bu özel kategorideki en yaygın bulgular arasındadır. Prostat büyümesi aynı adı taşıyan bölümde etraflıca incelendiğinden, burada Peyroni hastalığına bir göz atalım.

Peyroni hastalığı (penis eğriliği), penis içindeki lifsi bağdoku kılıfının bir kısmının kalınlaştığı ve sertleşme sırasında penisin bir açı yaparak bükülmesine neden olduğu bir penis bozukluğudur. İlişki çoğu zaman zor ve oldukça ağrılıdır.

Peyroni hastalığı bazen hiçbir tedaviye gerek kalmadan kendi kendine düzelse de, Peyroni hastalarına tavsiyemiz konsantre bir sentella (Centella asiatica) ekstresi yanında bromelain enzimi almalarıdır.

Ananasta bulunan ve protein sindirimini sağlayan bromelain enzimi fibrin birikimini önler. Peyroni hastalığı sırasında penis içindeki bağdokunun kalınlaşmasında, fibrin birikiminin etken olduğu sanılmaktadır. Peyroni hastalığı için, günde üç defa aç karnına (yemeklerden yirmi dakika öncesi uygun olur) 750 mg bromelain alınız. Sentella ekstresinde de dozaj, aktif bileşiklerin (triterpenik asitler) yoğunluğuna göre belirlenir. Etkili bir dozaj, günde iki defa 60 mg triterpenik asitlerdir.

İktidarsızlık Tedavi

Cinsel güç büyük ölçüde, erkek cinsiyet hormonlarının, duyu uyarılarının ve erektil dokulara giden kanın yeterli düzeyde olmasına bağlıysa da, tüm bu etkenler doğru ve yeterli beslenmeye bağlıdır. Bu nedenle erkekliğin işlevselliğinde beslenmenin önemli rolü olduğu snucuna varılabilir. Yeterli cinsel işlev için yeterli beslenme gerekir.

Tam besinler (özellikle sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller) bakımından zengin bir diyet son derece önemlidir.Yeterli protein de şarttır; balık, tavuk, hindi ve yağsız (ve tercihen hormonsuz) sığır etinden alınan kaliteli protein, hamburger ve rosto gibi yiyeceklerden alınan proteinden yararlıdır.

Erkeklik işlevselliğini artıracak özel besinler olarak genellikle önerilenler arasında karaciğer, istiridye, sert kabuklu yemişler, çekirdekler ve baklagiller sayılabilir. Bu besinlerin tümü zengin çinko kaynağıdır. Çinko cinsel işlev için en önemli besin maddesidir. Menide çinko yoğundur. Sık ejakülasyon vücuttaki çinko stoklarını eritir. Eğer çinko eksikliği varsa, vücut bu ender mineralin kalanını korumak için cinsel isteği kısarak tepki verir.

Cinsel işlev için gerekli diğer besin unsurları arasında, esansiyel yağ asitleri, A vitamini, B6 vitamini ve E vitamini sayılabilir. Yüksek güçte bir multi vitamin ve mineral formülü, bu besinlerin yeterli alımını, diğer önemli sağlık ve cinsel işlev için gerekli besinlerde de olduğu gibi garanti altına alır. .

Sertleşme yetersizliği sorununa doğal yaklaşım, beslenmenin yanı sıra, egzersizden ve bitkisel tedavilerden yararlanır.

*Aterosklerozu Tersine Çevirme

Bu öneriler aterosklerozu önleyecek veya tersine çevirecektir. Beslenmenin aterosklerozu önlemedeki rolü yaygın kabul görmüştür. Beslenme ve yaşam tarzının ateroskleroz sürecini tersine çevirip tıkanmış damarları çarpıcı bir biçimde açtığına ilişkin kanıtlar ise gün geçtikçe artmaktadır

Kolesterolü düşürmede özellikle niasin çok yardımcı olur."' Buna rağmen, iktidarsızlık ve yüksek kolesterol düzeyleri olguları için inositol heksaniasinat (niasi-nin bir molekül inositol ve altı molekül niasin-den oluşan daha güvenli bir biçimi) kullanımı daha iyi olur. Kolesterol düzeylerini düşürmek için inositol heksaniasinat Avrupa'da otuz yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Standart nia¬sin ile arasında çok az fark olmasına rağmen, inositol heksaniasinat çok daha iyi tolere edilir (hem fazla kullanım hem de uzun vadede kulanımının yan etkileri bakımından, ayrıca kan şekeri kontrolündekine etkileri de dahil). Kolesterol düzeylerini düşürmek için en uygun doz günde 1.000 ila 3.000 mg'dır.

Sertleşme yetersizliği durumunda, inositol heksaniasinat bir yarar daha sağlayabilir: Kan dolaşımını düzeltmek.

Gerçekten de, Avrupa'da inositol heksaniasinat kolesterol düzeylerini düşürmekten çok, kan dolaşımını düzeltme amacıyla kullanılmaktadır.

*Psikoterapi

İktidarsızlık için psikolojik tedaviler bazı durumlarda yararlı olabilir, fakat elli yaşın üzerindeki erkeklerde sertleşme yetersizliğine psikolojik etkenlerin neden olduğu çok nadirdir. Yine de, iktidarsızlığın kendisi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Kesin organik nedenlere bağlı sertleşme yetersizliği olan erkeklerde bile, sertleşme sağlayamama veya sürdürememe durumuyla tekrar tekrar yüz yüze kalmak asabiyete, endişeye ve başarısızlık beklentisine eden olabilir.

Gevşeme egzersizleri, biofeedback, derin nefes alma gibi stres azaltıcı teklikleri öğrenmek endişe yaşandığında yarar ağlayabilir. Ayrıca, ruhsal çöküntü içindeki iktidarsızlık yaşayan erkeklerde, psikolojik tedavi özellikle yararlı olabilir.

*Egzersiz

Düzenli egzersizin sağlığa yaran çok fazladır. Egzersizin ilk etkisi vücutta yarattığı strestir. Bununla birlikte, egzersiz programınız düzenli olduğunda vücut uyum sağlar. Düzenli strese vücudun yanıtı, daha güçlü olmak, işlevleri daha iyi yerine getirmek ve dayanıklılığım artırmak şeklinde olur. Egzersiz, sağlığın, özellikle cinsel sağlığın yaşamsal bir bileşenidir.

Düzenli egzersiz erkeğin işlevselliğini artırır. Bir araştırmada, egzersiz yapmayan fakat sağlıklı yetmiş sekiz erkekte (yaş ortalaması, kırk sekiz) dokuz aylık düzenli egzersizin, aerobik çalışma kapasitesi (fiziksel sağlık), koroner kalp hastalığı risk faktörleri ve cinsel yaşam üzerindeki etkisi araştırılmıştır." Erkekler, gözetimli gruplar halinde günde altmış dakika ve haftada ortalama 3,5 gün egzersiz yapmışlardırOn yedi kişilik kontrol grubundaki erkekler (yaş ortalaması kırk sekiz), günde altmış dakika, haftada ortalama 4,1 gün rahat tempoda yürüyüşe katılmışlardır. Her bir hasta¬dan, programın ilk ve son aylarında, egzersiz, beslenme, sigara kullanımı ve cinsel yaşam ile ilgili bir günlük tutması istenmiştir. Diğer birçok araştırmada olduğu gibi, düzenli egzersizin sağlık ve koroner kalp hastalığı risk faktörleri üzerinde yararlı etkileri saptanmıştır.

*Penis Protezleri

Sertleşme yetersizliğinin tedavisinde, "altın standart" cerrahi müdahale yoluyla penis protezi takılmasıdır. Bu araçların takılması "tam iktidarsızlık durumlarının çoğunda en tercih edilen tedavi"dir. Üç türü bulunmaktadır: Yarı sert, biçimlendirilebilen ve söndürülebilen. Etkinlik, komplikasyonlar ve kabul görme bu üç tür arasında farklılık göstermektedir. Başlıca sorunlar, protezin takılmasının başarısız olması, enfeksiyon, aşınma ve erektil dokuda kalıcı hasardır. Penis protezi takılmasının, sertleşme yetersizliğinin tedavisinde ilk çare olarak düşünülmemesi, ancak diğer bütün çözümler sonuç vermezse son çare olarak düşünülmesi gerektiği açıktır.

 

ETİKET: iktidarsızlığın bitkisel tedavisi, sertleşme sorunu, iktidarsızlık, psikolojik iktidarsızlık, iktidarsızlık nedir, iktidarsızlık genel, iktidarsızlığın tedavisi, iktidarsızlık ilacı, iktidarsızlığın nedenleri, ereksiyon, mutluluk çubuğu, doğadanderman, bursa, doğadan derman